John M Jensen

 

 

 

 

 Vognmandskørsel & Maskinudlejning

 

Dyssegårdsvej 1A 4200 Slagelse

Tlf. +45 58 54 93 66

Email: john@johnmjensen.dk

 

 

 

 

            

 

 

 

Lejebetingelser

 

 

Skader og uheld:

Skader, som lejeren forvolder ved misbrug, overlast eller anden form for misrøgt, betales af lejeren. Lejeren er ansvarlig for skader, som det lejede materiel måtte påføre lejetagerens eller tredjemands person og ejendom så længe lejemålet varer. Enhver følge af skader og uheld, såsom forsinkelse af arbejde, driftsstop driftstab eller anden kontraktmæssig sanktion er udlejeren uvedkommende. Såfremt udlejeren skulle blive pålagt, at udrede en ydelse som ovenfor nævnt anledning af uheld, er lejeren pligtig at yde udlejeren erstatning herfor. Lejeren er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede og er pligtig at indgive de i forbindelse med arbejderens fornødne anmeldelser og ansøgning til myndighederne samt evt. kabel- og ledningsejere. Lejen er baseret på at maskinen udlejes for udførelse af normale opgaver for vedkommende maskintype. Ved leje af maskinførere påtager Entr. John M Jensen sig ikke ansvar på materiel ført af denne.

 

Transport:

For maskiner med fører, ved leje mere end 37 timer, betales der kun for transport den ene vej eller efter indgået aftale. Ved leje uden fører betales der for transport både ud og hjem. Ved transport af maskiner over 3,65 m tillægges pris for følgebil. Dette gælder for transport i begge retninger uden hensyn til lejens længde.

 

Betalingsbetingelser:

Leverancemåned + 14 dage, hvis ikke andet er aftalt. De er velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse af Deres behov. Der tages forbehold for trykfejl og uforudsete prisstigninger.